عضویت

محتوای دوره آموزشی مته ها
دوره آموزشی کارشناس مته ها  Drills Expert E-learning

دوره آموزشی کارشناس مته ها Drills Expert E-learning

آموزش کارشناس مته ها: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کارشناس مته ها  دوره مته‌ها   در یک ارائه متعادل تئوری و عملی مفاهیم پایه، اصطلاحات و ملزومات مته‌زنی را شرح می‌دهداین دوره موضوعات مهم در عملیات مته‌زنی را ...