عضویت

محتوای دوره آموزشی امنیت بیسیم
دوره آموزشی امنیت بی‌سیم Wireless Security E-learning

دوره آموزشی امنیت بی‌سیم Wireless Security E-learning

آموزش امنیت بی‌سیم: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی امنیت بی‌سیم شبکه‌های بی‌سیم به شدت در مقابل حملات آسیب‌پذیر هستند و امروزه حفظ ایمنی در برابر حملات، از چالش‌های توسعه‌ی این شبکه‌هاست.ساختار این شبکه‌ها مبتنی بر استفاده از سیگنال‌های رادیویی به ...