0
021284284
محتوای دندانپزشکی
تاریخچه لابراتور دنداسازی

تاریخچه لابراتور دنداسازی

رشد صنعت لابراتوار دندانسازی در سال ۱۸۸۷ دندانپزشکی به نام استو و تکنسینی به نام فرانک . آر آ اِدی Frank. R. Eddy لابراتوار دندانسازی استو ”STOWE“ را در بوستون BOSTON تأسیس کردند، که اولین لابراتوار مجهز بود. آنها تکنسین ...
مباحث استاندارد دندانپزشکی   Standard Dental Topics  ISO 20126  E-learning  ISO 20126

مباحث استاندارد دندانپزشکی Standard Dental Topics ISO 20126 E-learning ISO 20126

آیا می دانستید کیفیت لبخند و بهداشت دهان و دندانتان با استانداردهای ایزو بهتر می شود؟ از میلیاردها نفری که در سراسر جهان هر روز دندان هایشان را مسواک می زنند تعداد خیلی کمی هستند که بدانند چهار استاندارد بین ...