0
021284284
محتوای درباره ي مهندسي عمران
درباره ی رشته عمران

درباره ی رشته عمران

دپارتمان آموزش مجازی جهت شرکت علاقه مندان در این دوره ی آموزشی توضیحاتی را در این رابطه ارائه داده است. جهت ثبت نام در این دوره کوتاه مدت آموزشی و دریافت گواهینامه آموزشی معتبر در این زمینه، به قسمت ( ...