عضویت

محتوای خصوصیات قهوه
باریستا

باریستا یا کافی من به چه کسی گفته می شود

                                                                              انواع قهوه ...
همه چیز در مورد قهوه و کافی شاپ

همه چیز در مورد قهوه و کافی شاپ

کلیات گیاه شناسی قهوه درختی است که ارتفاع آن تا هشت متر میرسد دارای ساقه ای استوانه ای شکل و برگهای نوک تیز ، متقابل ، بیضوی و همیشه سبز می باشد . گلهای قهوه برنگ سفید و بطور گروهی ...