0
021284284
محتوای خاتم
آشنایی با هنر خاتم سازی

آشنایی با هنر خاتم سازی

تاریخچهٔ خاتم‌کاری دربارهٔ مخترع و مبتکر خاتم بین خاتم‌سازان و هنرمندان روایات گوناگونی وجود دارد ولی آنچه قابل ذکر است آن است که به درستی معلوم نیست اولین بار خاتم‌سازی را چه کسی ابداع کرده‌است. در دائرهالمعارف فارسی آمده‌است: «زمان ...
1 2