عضویت

محتوای توریسم

دوره آموزشی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) Ecotourism Guide E-learningA

دوره آموزشی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) Ecotourism Guide E-learningA راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) شامل کار هایی همچون شناخت اکوسیستم، مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)، شیوه استقرار زندگی در طبیعت، شناخت حیات وحش، تشخیص غار ها ، کوهها و زمین ...