عضویت

محتوای تهیه قهوه
فرآیند تولید قهوه

فرآیند تولید قهوه

فرآیند تولید قهوه در گیاه قهوه عربی کامل رشد کرده، نوعی غلاف بزرگ با برگ های بادامی شکل و سبز تیره ای که می توانند به طول ۱۴ تا ۲۰ پا برسند مشاهده می شود . میوه های آن بادامی ...