0
021284284
محتوای ترس
kontorol esters

علائم وجود استرس در فرد

استرسی یعنی... یک فشار روانی و احساسی بیش از حد تحملِ فرد. در واقع استرس زمانی ایجاد می‌شود که ما نتوانیم با فشار‌های کوچک کنار بیاییم. استرس در افراد مختلف متفاوت است، ممکن است عاملی برای فردی ایجاد استرس کند، ...