0
021284284
محتوای تاریخ ایران
گذری از تاریخ جهان

گذری از تاریخ جهان

تاریخ جهان: تاریخ جهان مجموعه وقایعی است که در طول زمان برای انسان‌های روی کره زمین اتفاق افتاده است. تاریخ انسان باستان با اختراع خط آغاز شده که به صورت مستقل از یکدیگر، در بسیاری از نقاط زمین رخ داده ...
تاریخ ایران

تاریخ ایران

                                                                      تاریخ ایران  روزگاران ایران نگاه دیگری ...
رشته باستان شناسی

رشته باستان شناسی

مقدمه رشته باستان شناسی در ایران زیر مجموعه رشته علوم انسانی به حساب می آید . البته از چند سال پیش دانشکده های هنر نیزاقدام به راه اندازی رشته باستان شناسی در مقطع کاردانی کردند اما به ناچار دانشجویانی که ...