0
021284284
محتوای برنامه نویسی uml
برنامه نویسی uml

برنامه نویسی uml

زبان مدل‌سازی یکپارچه: مجموعه‌ای از نمودارهای یوام ال. زبان مدل‌سازی یکپارچه (به انگلیسی: Unified Modeling Language) یا «یو ام‌ال»، یک زبان مدلسازی همه منظوره استاندارد در زمینه مهندسی نرم‌افزار است که توسط گروه مدیریت شی (به انگلیسی: Object Management Group) ...