0
021284284
محتوای بازاریابی دولتی

دوره آموزشی تکنیک های فروش در بازاریابی دولتی(Sales Techniques in Government Marketing E-learning(B2G

دوره آموزشی تکنیک های فروش بازاریابی دولتی Sales Techniques in Government Marketing E-learning آموزش مجازی تکنیک های فروش در بازاریابی دولتی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام ...