0
021284284
محتوای ایمنی مواد غذایی
دوره آموزشی دریافت نشان جی ام پی Receiving the Sign of Good Manufacturing Practice (GMP)  E-learningA

دوره آموزشی دریافت نشان جی ام پی Receiving the Sign of Good Manufacturing Practice (GMP) E-learningA

دوره آموزشی دریافت نشان جی ام پی Receiving the Sign of Good Manufacturing Practice (GMP) E-learningA GMP مخفف Good Manufacturing Practice (شرایط خوب (مطلوب) زیرساختار) است که فونداسیون اصلی سیستم HACCP است. در واقع GMP پایه و اساس نظامهای ایمنی مواد غذایی (HACCP) ...
مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی HACCP Food safety E-learningB HACCP

مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی HACCP Food safety E-learningB HACCP

آموزش مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی HACCP: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی HACCP استاندارد HACCP برای سازگاری شما با قوانین ملی یا بین‌المللی ایمنی غذا مهم است. این استاندارد یک ابزار مدیریت ریسک ...