عضویت

محتوای ایروبیک
ورزش ایروبیک و بدنسازی

ورزش ایروبیک و بدنسازی

ورزش چیست؟ ورزش کردن عکس عمل خوردن است ، با ورزش کردن کالری های خود را می سوزانید . در حقیقت بدن شما با سوزاندن کالری می تواند کار کند . این کالریها بدن را گرم ، قلب را درحال ...