0
021284284
محتوای اگاهی
ravanshenasi yadgiri

معرفی روانشناسی یادگیری

روانشناسی یادگیری چیست؟ روانشناسان اغلب یادگیری را به عنوان یک تغییر نسبتاً دائمی در رفتار فرد به عنوان یک نتیجه از تجربه وی تعریف می کنند. بنابراین روانشناسی یادگیری بر طیف وسیعی از موضوعات مرتبط در مورد نحوه یادگیری افراد ...