عضویت

محتوای امور غیر عملیاتی
آیین نامه معاملات

آیین نامه معاملات

فصل اول : مقررات عمومی ماده ۱: معاملات شرکتی عبارت است از کلیه فعالیت های اقتصادی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تحقیقاتی ، با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اعم از خرید، فروش، اجاره ، استیجاره ...