0
021284284
محتوای املاک، وسایط نقلیه، شرکت ها، خدمات صنعتی، امور خانواده، مشاور حقوقی

نمونه قرارداد اجاره وسيله نقليه

نمونه قرارداد اجاره وسيله نقليه    با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ                            في مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و آقاي / شركت                      شماره شناسنامه / ...