عضویت

محتوای اصول مذاکره
مذاکره و عقد قراردادهای فروش

مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and concluding sells’ Contracts E-learning

دوره آموزشی مذاکره و عقد قراردادهای فروش + مدرک فنی حرفه ای مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and concluding sells’ Contracts E-learning آموزش مجازی مذاکره و عقد قراردادهای فروش : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات ...

دوره آموزشی رازهای اصول،فنون و هنر مذاکرهSecrets of the Principles, Techniques and Art of Negotiation E-learning

آموزش رازهای اصول، فنون و هنر مذاکره: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی رازهای اصول، فنون و هنر مذاکره مذاکره و استفاده از تکنیک‌های مناسب، برای اثربخشی کلی یک سازمان - داخلی و خارجی - حیاتی می باشد.اثربخشی سازمانی ...