0
021284284
محتوای اصول مدیریت زمان
مدیریت زمان

مدیریت زمان

                                                                     مدیریت زمان مدیریت زمان یکی از ...
دوره آموزشی مدیریت زمانTime Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت زمانTime Management E-learning

استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت زمان شامل مجموعه‌ای از مهارتها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است. این آموزش به تشریح مفاهیم و اصول مدیریت ...