0
021284284
محتوای اصول ساخت ساز مسکونی

دوره آموزشی اصول ساخت وساز مسکونی Principles for Residential Construction E-learningA

دوره آموزشی اصول ساخت وساز مسکونی Principles for Residential Construction E-learningA دوره آموزشی اصول ساخت‌وساز مسکونی در زمینه ساخت‌وساز حرفه‌ای خانه کاملا به‌روز و بازبینی شده است. این دوره جدیدترین توضیحات کاربردی از سیستم‌های ساخت‌وساز مسکونی امروزه را پوشش می‌دهد که طیف وسیعی را از پی‌ریزی ...