عضویت

محتوای اسکی
پیشگیری از افسردگی فصلی با اسکی روی برف

پیشگیری از افسردگی فصلی با اسکی روی برف

اسکی کردن تنها رد شدن از راههای پرپیچ و خم برفی یا جلب توجه با لباسهای براق و زیبای اسکی نیست که نشان دهید تابستان تمام شده است. مهارتهای اسکی و ظاهر آراسته شما از اهمیت برخوردار است اما ربطی ...
دوره آموزشی اسکی روی برف  Skiing on snow E-learning

دوره آموزشی اسکی روی برف Skiing on snow E-learning

دوره آموزشی اسکی روی برف Skiing on snow E-learning آموزش مجازی اسکی روی برف: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ اسکی روی برف| لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره اسکی روی برف و ...