0
021284284
محتوای اسلامی

امر به نهی و معروف از منکر در خانواده ها commanding the obligatory and refraining from evil in the families E-learning

دوره آموزشی CCCC + مدرک فنی حرفه ای CCCC commanding the obligatory and refraining from evil in the families E- آموزش مجازی امر به معروف نهی از منکر : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره ما در ...
ravanshenasi tarbiyati

مقاله آموزشی روانشناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی یکی از مهمرین رشته های است که به بحث و بررسی پیشرف های درسی و نارسائی های تحصیلی یاد گیرندگان می پردازد به عبارتی روان شناسی تربیتی شاخث ای از علم روان شناسی است هدف آن کمک ...