0
021284284
محتوای استاندارد ISO 24763
مباحث مدیریت امنیت اطلاعات   Information Security Management E-learning ISO 24763

مباحث مدیریت امنیت اطلاعات Information Security Management E-learning ISO 24763

در ابتدا لازم است استاندارد ISO27001  که در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط سازمان استاندارد جهانی به ثبت رسید را معرفی کنیم. این استاندارد  معمولا با نام مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان ها معرفی می شود و ۳ اصل محرمانگی ، ...