0
021284284
محتوای استاندارد BES6001
مباحث استاندارد مصالح ساختمانی Building Materials Standard E-learning BES6001

مباحث استاندارد مصالح ساختمانی Building Materials Standard E-learning BES6001

استاندارد  BES 6001 منتشر شده است برای فعال کردن تولید محصول برای اطمینان از ساخت و ساز و پس از آن اثبات این که محصولات خود را با مواد تشکیل دهنده استاندارد ساخته اند. این استاندارد یک چارچوب برای حکومتداری ...