عضویت

محتوای استاندارد 90006
مباحث سیستم مدیریت یکپارچه Integrated management system E-learning  ISO 90006

مباحث سیستم مدیریت یکپارچه Integrated management system E-learning ISO 90006

آموزش سیستم مدیریت یکپارچه ایزو 90006: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه ایزو 90006 استاندارد ISO 90006:2013  اکتبر سال ۲۰۱۳ (چندی پیش) به ثبت رسید. این استاندارد می تواند برای تمامی سازمان ها ( سازمان های کوچک، ...