0
021284284
محتوای استاندارد 10006
مباحث بهبود کیفیت موادغذایی(پرتودهی)   Quality Improvement of food (irradiation)  ISO 14470  E-learning  ISO 14470

مباحث بهبود کیفیت موادغذایی(پرتودهی) Quality Improvement of food (irradiation) ISO 14470 E-learning ISO 14470

آخرین دستاوردهای الزامات پرتو دهی مواد غذایی را که بطور معمول برای بهبود کیفیت و ایمنی فرآیند مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد را ارائه می نماید. تولید کنندگان ، اپراتورهای پرتو دهی ، تنظیم کننده ها ، مشتریان ...
مباحث دستورالعمل ایمنی محصول Product Safety Instructions E-learning

مباحث دستورالعمل ایمنی محصول Product Safety Instructions E-learning

هدف استاندارد۱۰۳۷۷، ارائه روش‌های مدیریت و ارزیابی ریسک به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و همچنین شرکت‌های بزرگ‌تر برای عرضه کالای مصرفیایمن‌تر می‌باشد. در واقع، گروه‌های متمرکز در جلساتی که با تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط داشتند از پیش‌نویسی از این استاندارد ...
مباحث استاندارد ساخت ابنیه ایزو ISO 2848 Standard Topics for Building construction E-learning 2848

مباحث استاندارد ساخت ابنیه ایزو ISO 2848 Standard Topics for Building construction E-learning 2848

استاندارد ساخت ابنیه ISO 2848، اهداف هماهنگی مقیاسی را بیان کرده و قوانین کلی مورد کاربرد در تعیین ابعاد ساختمان، جایگزاری و اندازه اجزای سازنده، تجهیزات و اتصالات را مشخص می کند. هماهنگی مقیاسی در طراحی انواع ساختمان، طراحی و ...
دوره آموزشی مدیریت کیفیت پروژه ایزو ISO10006 Project Quality Management Course E-learning  10006

دوره آموزشی مدیریت کیفیت پروژه ایزو ISO10006 Project Quality Management Course E-learning 10006

آموزش مدیریت کیفیت پروژه ایزو 10006: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت کیفیت پروژه ایزو 10006 این استاندارد بین المللی ، راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت پروژه ها ارائه می نماید. این استاندارد اصول و سرمشق هایی برای استقرار ...