0
021284284
محتوای استاندارد ایزو 9001
استاندارد ایزو ۹۰۰۱

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

استاندارد ISO 9001 شامل ۸ بند اصلی می باشد که به شرح زیر است : ۱- دامنه کاربرد : مثلا تولید انواع رزین های صنعتی . دامنه کاربرد هر شرکت در گواهینامه ISO که بعد از ممیزی خارجی دریافت میکند ...
مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001

مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001

                                                                                ...