0
021284284
محتوای استاندارد ایزو
مباحث استاندارد ساخت ابنیه ایزو ISO 2848 Standard Topics for Building construction E-learning 2848

مباحث استاندارد ساخت ابنیه ایزو ISO 2848 Standard Topics for Building construction E-learning 2848

استاندارد ساخت ابنیه ISO 2848، اهداف هماهنگی مقیاسی را بیان کرده و قوانین کلی مورد کاربرد در تعیین ابعاد ساختمان، جایگزاری و اندازه اجزای سازنده، تجهیزات و اتصالات را مشخص می کند. هماهنگی مقیاسی در طراحی انواع ساختمان، طراحی و ...
دوره آموزشی دریافت نشان  Getting IFS  brand E-learning  IFS

دوره آموزشی دریافت نشان Getting IFS brand E-learning IFS

باتوجه به نیاز خریدارن مواد غذایی در فروشگاه ها به کسب اطلاع از نحوه تامین مواد اولیه و محصولات غذایی،دست اندر کاران فروش مواد غذایی در کشور فرانسه وآلمان در هماهنگی با دیگر کشور های جهان اقدام به تدوین استاندارد ...