0
021284284
محتوای استاندارد ایرو 14051
مباحث مدیریت اطلاعات با استاندارد   Information management topics with   ISO 14051  E-learning ISO 14051

مباحث مدیریت اطلاعات با استاندارد Information management topics with ISO 14051 E-learning ISO 14051

ISO 14051:2011 نوعی رویکرد سیستم اطلاعات مدیریت را که به آن حسابداری هزینه جاری مواد (MFCA) گفته می­شود ایجاد می­کند، که می­تواند برای جریان­های ورودی و خروجی سهام در یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم به شناسایی مواد ...