0
021284284
محتوای استاندارد ايزو 10003
مباحث فرآیند حل اختلافات با استاندارد ایزو Topics of The dispute resolution process with ISO 10003 standard E-learning  10003

مباحث فرآیند حل اختلافات با استاندارد ایزو Topics of The dispute resolution process with ISO 10003 standard E-learning 10003

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۳ ، فرایند حل اختلافات، راه حلی برای جبران رسیدگی شکایات شرکتهایی است که در بخش داخلی، راهکاری برای رفع این مشکلات ندارند. این استاندارد بین المللی می تواند برای طراحی یک فرایند حل اختلاف و تصمیم برای ...