0
021284284
محتوای استاندارد امنیت شبکه
امنیت شبکه

امنیت شبکه

                                                                    امنیت شبکه امنیت شبکه یک موضوع پیچیده ...
مباحث استاندارد بانکداری اینترنتی    Standards of internet banking  ISO 21188  E-learning ISO 21188

مباحث استاندارد بانکداری اینترنتی Standards of internet banking ISO 21188 E-learning ISO 21188

انستیتوی NIST رهنمودهای مهمی را در زمینه‌ی آزمون‌های امنیتی شبکه بالاخص در رابطه با سیستم‌های عامل بیان می‌کند. استاندارد BASEL II یک استاندارد امنیتی برای بانکداری اینترنتی می‌باشد. این استاندارد شامل کنترل‌های امنیتی متعددی از جمله “تصدیق هویت مشتریان”، “فرایند ...