0
021284284
محتوای استاد
جناب آقای محمود شریفی

جناب آقای محمود شریفی

نام استاد دوره: جناب آقای محمود شریفی مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری/ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی سوابق حرفه ای و اجرایی: مدرس و محقق ماساژدرمانی عضو انجمن علمی طب سنتی ایران(تنها انجمن علمی معتبر وزارت بهداشت در حوزه طب سنتی و مکمل) ...
جناب آقای علی اکبر صلاحی

جناب آقای علی اکبر صلاحی

نام استاد همکار : جناب آقای علی اکبر صلاحی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی سوابق حرفه ای و اجرایی: مدرس و مشاور دانشگاه آزاد اسلامی مدرس و مشاور کانون سلامت و استعداد یابی
دکتر سید علیرضا مرتضوی

دکتر سید علیرضا مرتضوی

نام استاد همکار : دکتر سید علیرضا مرتضوی مدرک تحصیلی : دکترای مشاوره و علوم تربیتی سوابق حرفه ای و اجرایی: مدیرعامل شرکت فرهنگی هنری سرایه مهر ماه مجری و نویسنده تلویزوین مدرس کارگاه فن بیان نویسنده کتاب شاه کلید ...
دوره آموزشی روش ها و فنون تدریسTeaching methods and techniques E-learning

دوره آموزشی روش ها و فنون تدریسTeaching methods and techniques E-learning

آموزش روش ها و فنون تدریس: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی روش ها و فنون تدریس انسان موجودی متفکر و عالم است. او تنها موجودی است که قابلیت تعلیم آگاهانه را دارد و با ایمان به اصل ...