0
021284284
محتوای آیرودینامیک
دوره آموزشی آشنایی با اصول پرواز برای خلبانان Introduction to Flight Principles for Pilots E-learning

دوره آموزشی آشنایی با اصول پرواز برای خلبانان Introduction to Flight Principles for Pilots E-learning

دوره آموزشی آشنایی با اصول پرواز برای خلبانان Introduction to Flight Principles for Pilots E-learning آموزش مجازی آشنایی با اصول پرواز برای خلبانان: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت ...