0
021284284
محتوای آموزش TOEFL
دوره آموزشی آمادگی آزمون تافل   TOEFL  Exam Prepration E-learningB

دوره آموزشی آمادگی آزمون تافل TOEFL Exam Prepration E-learningB

تافل مخفف عبارت Test of English as a Foreign Language به معنای «آزمون انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی» می باشد .تافل یک آزمون جـامع زبان انگلیسی برای غیرانگلیسی زبانان است که بـرای ورود به بیش از ۷۰۰۰ کالج و ...