عضویت

محتوای آموزش EViews

دوره آموزشی نرم افزار ایویوز EViews Software E-learningA

دوره آموزشی نرم افزار ایویوز EViews Software E-learningA با توجه به گسترده شدن روز به روز علم اقتصاد و مدل های اقتصادی و پیچیدگی روابط بین متغیرهای اقتصادی، دیگر به هیچ عنوان امکان تحلیل و تخمین سیستم ها و مدل های اقتصادی ...