0
021284284
محتوای آموزش گیاه شناسی
قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

  الناز عابدینی دانشگاه صنعتی سهند دانشجوی کارشناسی   چکیده : به منظور بررسی واکنش عملکرد گل،از جمله عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ارقام گلرنگ به تیمارهای سلنیوم تحت شرایط قطع آبیاری آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب ...
دوره آموزشی گیاه شناسی phytology E-learningA

دوره آموزشی گیاه شناسی phytology E-learningA

گیاه‌شناسی یا علوم گیاهی یکی از رشته‌های زیست‌شناسی است که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو گیاهان می‌پردازد. گیاه‌شناسی دربرگیرنده شاخه‌های بسیاری از علوم زیستی است که به بررسی گیاهان، جلبکها و قارچها می‌پردازند. مطالعه بیشتر دید ...