0
021284284
محتوای آموزش پدافند غیر عامل
پدافند غیرعامل چیست؟

پدافند غیرعامل چیست؟

پدافند غیرعامل چکیده: پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و ...

مقاله آموزشی پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل شامل مجموعه‌ای از اصول و اقدامات پیشگیرانه است که با انجام آنها در زمان جنگ (بدون بهره‌گیری از جنگ‌افزارها) و یا زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی، همزمان با کاهش تلفات جانی، بتوان از وارد شدن خسارات به ...
دوره آموزشی پدافند غیر عاملPassive Defense E-learning

دوره آموزشی پدافند غیر عاملPassive Defense E-learning

دوره آموزشی پدافند غیر عامل Passive Defense E-learning هر اقدام غیرمسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب‌پذیر نیروی انسانی، ساختمان‌‌ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان‌های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن شود، پدافند غیرعامل خوانده می‌شود.به بیان ساده‌تر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می‌شود ...