0
021284284
محتوای آموزش منشی گری حرفه ای
درباره فاطمه (ع) می‌پرسند “پاسخ به پرسش‌ها و شبهات پیرامون فاطمیه”

دوره آموزشی منشی گری حرفه ای Professional secretaryship E-learning

آموزش منشی گری حرفه ای : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی منشی گری حرفه ای منشی یا دستیار شخصی در لغت به معنای ایجادکننده، بوجودآورنده و ابداع کننده‌است. منشی به شخصی گفته می‌شود که توسط شخص یا ...