0
021284284
محتوای آموزش مجازی بازرگانی و مالی

بهره وری واحدهای صنفی Productivity of the Trade Unions E-learning

دوره آموزشی بهره وری واحدهای صنفی + مدرک فنی حرفه ای بهره وری واحدهای صنفی Productivity of the Trade Unions آموزش مجازی بهره وری واحدهای صنفی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش ...

دوره آموزشی مدیریت نام تجاری و برند سازی Brand management and branding E-learning

برند سازی یا برندینگ مفهومی فراتر از مارک و نام شرکت می باشد. برند یک واژه و نام تجاری ست که توانسته است کاملا جای خود را در ذهن عموم مردم باز کرده و در خاطر آنها هک شده است.در ...