عضویت

محتوای آموزش روان شناسی اجتماعی
دیجی آکادمی

دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی Social Psychology E-learning

روانشناسی اجتماعی مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط با روانشناسی و جامعه است. روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. روشن است که تأثیر دیگران ...