عضویت

محتوای آموزش روان شناسی

دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self- cognitive Coaching E-learningB

آموزش مربیگری خودشناسی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مربیگری خودشناسی خودشناسی (به انگلیسی: Self-knowledge) اصطلاحی است در روانشناسی برای توصیف اطلاعات فردی و یا خود فرد و دانش فردی در مورد خود فرد.خودشناسی مرتبط با خوداندیشی، فکر کردن در مورد ...