عضویت

محتوای آموزش برق و الکترونیک
دوره آموزشی رباتیک Robotics E-learningB

دوره آموزشی رباتیک Robotics E-learningB

دوره آموزشی رباتیک Robotics E-learningB رباتیک، علم مطالعه فن آوری مرتبط با طراحی ساخت و اصول کلی و کاربرد روباتهاست. رباتیک علم و فن آوری ماشین های قابل برنامه ریزی، با کاربردهای عمومی می باشد.برخلاف تصور افسانه ای عمومی از رباتها به ...