0
021284284
محتوای آموزش ایمنی
دوره آموزشی آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق Introduction to fire alarm and fire extinguishing systems E-learning

دوره آموزشی آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق Introduction to fire alarm and fire extinguishing systems E-learning

آموزش آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی آشنایی با سیستم های اعلام و اطفای حریق با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیاز به ساخت فضای‌های بیشتر مسکونی، اداری، ...
دوره آموزشی ایمنی در انبارها Warehouses Safety E-learningB

دوره آموزشی ایمنی در انبارها Warehouses Safety E-learningB

یکی از پارامتر های موثر در شناسایی انباری خوب ، تعیین اصول ایمنی و بهداشتی از طرف مدیریت و رعایت آنها از سوی کارکنان است. لازم است که مدیریت انبار به جای دنباله روی از حوادث ، آنها را پیش ...
دوره آموزشی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع work safety at Height E-learning

دوره آموزشی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع work safety at Height E-learning

سقوط تنها دلیل آسیب دیدگی جدی و مرگ و میر در فعالیت های صنعتی در تمام دنیاست . یادگیری کار در ارتفاعات و یا تکنیک های نجات نیازمند آموزش خاص و تمرینات می باشد. دستور العمل کار در ارتفاعات باید ...
دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(Introduction to Safety-Health-Environment Management System E-learningB (HSE-MS

دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(Introduction to Safety-Health-Environment Management System E-learningB (HSE-MS

آموزش آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست سیستم مدیریت HSE یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و ...
دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (Environmental impacts assessment (EIA) E-learning (EIA)

دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (Environmental impacts assessment (EIA) E-learning (EIA)

در حال حاضر بدلیل دستیابی به توسعه پایدار در کشور و به منظور پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ، کلیه فعالیت های عمرانی و توسعه ای در کشور با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی صورت می گیرد ...