0
021284284
محتوای آموزش امنیت شبکه
امنیت شبکه

امنیت شبکه

                                                                    امنیت شبکه امنیت شبکه یک موضوع پیچیده ...
دوره آموزشی امنیت شبکه Network Security E-learningB

دوره آموزشی امنیت شبکه Network Security E-learningB

«امنیت شبکه»، (به انگلیسی: Network Security) شامل مقررات و سیاست‌های اتّخاذ شده توسط مدیریت شبکه است که به منظور جلوگیری و نظارت بر دسترسی غیرمجاز، سوء استفاده، اصلاح، یا ایجاد محدودیت در شبکه‌های کامپیوتری و منابع قابل دسترس در شبکه، ...