عضویت

محتوای آشنایی و ارزیابی سنگهای قیمتی
آشنایی و ارزیابی سنگهای قیمتی

آشنایی و ارزیابی سنگهای قیمتی

سنگ‌های قیمتی (انگلیسی: Gemstone) نمایانگر ثروت و تشخص بوده و فرمانروایان قدیم از نگینهایی که از این کانیها جواهر ساخته شده بود استفاده می‌کردند. استفاده از زیورهایی چون صدفها و سنگهای زیبا و رنگین از سوی زنان نیز جدا از ...