0
021284284
محتوای آشنایی با ساخت عینک
آشنایی با ساخت عینک

آشنایی با ساخت عینک

  یک عینک آفتابی عینک یا بینه یا بینک به قاب‌های دارای عدسی شیشه‌ای گفته می‌شود که در جلوی چشم‌های انسان قرار داده می‌شود تا دید و سوی چشم‌ها را بهتر کند. گاه هم از عینک‌ها تنها برای زیبایی و ...