عضویت

محتوای آب های آزاد

دوره آموزشی غواصی در آب های آزاد Diving in high seas E-learning

فکر کردن به آب های آزاد با آن عمق زیاد و تلاطم های گاه و بیگاهش هم حتی می تواند آدمی را به ترس وادار کند. اما انسان همیشه یاد گرفته که مغلوب هیچ امر طبیعی نشود و اگر اهل ...