0
021284284
محتوای آموزش مجازی زبان

دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی Turkish language Istanbul E-learningB

آموزش زبان ترکی استانبولی : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان ترکی استانبولی زبان ترکی استانبولی زبانی ست که بیش از ۹۰ میلیون نفر در سراسر جهان به عنوان زبان نخست و رسمی یا زبان دوم با ...

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی Specialized English language telephone conversations E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده فراگیری مهارت هایی چون ...

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار Professional English for Social Relationship in the Workplace E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار Professional English for Social Relationship in the Workplace E-learning آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد ...

دوره آموزشی زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات Specialized language of seminar presentation and articles E-learning

آموزش زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان تخصصی ارائه سمینار و مقالات این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده وبرای تمامی ...

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات Specialized English language meeting E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی برگزاری جلسات این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده وبرای تمامی مدیران ، ...

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی ایمیل نگاری Specialized English Language Email E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی ایمیل نگاری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی ایمیل نگاری این دوره بر مبنای مهارت های اصلی مورد نیاز در دنیای کار و رقابت امروز طراحی شده وبرای تمامی مدیران ، ...
دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی حسابداری  Specialized English Language Accounting E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی حسابداری Specialized English Language Accounting E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی حسابداری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی حسابداری این دوره با تمرکز بر فضای مدیریت و بازرگانی ، علاقه مندان را قادر می سازد تا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را درزمینۀ ...

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مشتری محوری Customer-centric specialized English E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مشتری محوری Customer-centric specialized English E-learning آموزش مجازی زبان انگلیسی تخصصی مشتری محوری : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره زبان ...
دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی English Language Specialized Human Resources E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی English Language Specialized Human Resources E-learning

آموزش زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی زبان انگلیسی تخصصی منابع انسانی این دوره دانش پذیران را قادر می سازد تا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را درزمینۀ رشته ها و مباحث ...

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی بازاریابی English Marketing Specialist E-learningA

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی بازاریابی English Marketing Specialist E-learningA این دوره با تمرکز بر فضای مدیریت و بازرگانی ، علاقه مندان را قادر می سازد تا مهارت های گفتاری و شنیداری خود را درزمینۀ بازاریابی ارتقا دهند و علاوه بر آشنایی با اصطلاحات ...
1 2 3 4 5