0
021284284
محتوای آزمون های آنلاین

آزمون DBA گرایش مدیریت استراتژیک

حسابدار حقوق و دستمزد salary Accountants E-learning

دوره آموزشی حسابدار حقوق و دستمزد Payroll accountant آموزش مجازی حسابدار حقوق و دستمزد : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره حسابدار حقوق و دستمزد و ...

حسابداری کارخانجات تولید مصالح Accounting of the materials production Factories E-learning

آموزش حسابداری کارخانجات تولید مصالح: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی حسابداری کارخانجات تولید مصالح حسابداری کارخانجات تولید مصالح بتنی در حوزه امور مالی بازرگانی- حسابداری بوده و کار هایی از قبیل برآورد قیمت و محاسبه ترکیب تیرچه ...