0
021284284
محتوای آزمون های آنلاین
فاقد تصویر شاخص

آزمون DBA گرایش مدیریت استراتژیک

فاقد تصویر شاخص

حسابدار حقوق و دستمزد salary Accountants E-learning

حسابدار حقوق و دستمزد کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم، توانایی محاسبه حقوق و دستمزد و تنظیم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهیم حسابداری، قوانین جاری و اطلاعات فردی کارکنان داشته باشد
فاقد تصویر شاخص

حسابداری کارخانجات تولید مصالح Accounting of the materials production Factories E-learning

آموزش حسابداری کارخانجات تولید مصالح: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی حسابداری کارخانجات تولید مصالح حسابداری کارخانجات تولید مصالح بتنی در حوزه امور مالی بازرگانی- حسابداری بوده و کار هایی از قبیل برآورد قیمت و محاسبه ترکیب تیرچه ...