0
021284284

پیاده سازی ایزو تخصصی صنعت چوب ۳۸۲۰۰ ISO Specialized ISO of Wood industry (ISO 38200) E-learning A

ایزو ۳۸۲۰۰ استاندارد جهانی و معتبر بین المللی می باشد که برای برای زنجیره محصولات چوب و محصولات مبتنی بر چوب استفاده می شود. ایده استفاده از ISO، (سازمان برتر جهانی استانداردها)، استاندارد محصولات چوبی در سال ۲۰۱۳ توسط نهادهای ملی تنظیم استاندارد برزیل (ABNT) و آلمان (DIN) رسمیت یافت. زمانی که پروژه در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، تا سال ۲۰۱۸ توجه چندانی به آن نشده بود، در حالی که پیش‌نویس بحث نهایی اعلام شد. تصویب نهایی در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام شد و این استاندارد در ژانویه ۲۰۱۹ منتشر شد. در ایزو ۳۸۲۰۰، انتقال اطلاعات را در طول زنجیره تأمین تنظیم می شود: از قطع درختان تا تحویل به مشتری نهایی. هدف از دریافت ایزو ۳۸۲۰۰، فراهم کردن چارچوبی برای اجرای زنجیره‌ای از سیستم نگهداری به منظور انتقال اطلاعات مربوط به چوب و محصولات چوبی، از تولید اولیه تا محصول نهایی می باشد. V:99

آموزش مجازی ایزو ۳۸۲۰۰ : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی ایزو ۳۸۲۰۰ و اخذ مدرک معتبر ایزو ۳۸۲۰۰ را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

آموزش مجازی پیاده سازی تخصصی صنعت چوب ایزو ۳۸۲۰۰

Iso  یک سازمان بین المللی است که استانداردهایی را برای کسب و کارها مشخص می کند.

ایزو میتواند تاثیر فوق العاده ای بر اعتماد مردم بگذارد و فروش شما را افزایش دهد.

ایزو ۳۸۲۰۰ استاندارد جهانی و معتبر بین المللی می باشد که برای برای زنجیره محصولات چوب و محصولات مبتنی بر چوب استفاده می شود.

شما می توانید به آسانی برای کسب و کار خود ازو دریافت کنید تنها کافیست ابتدا آموزش ببینید و سپس اقدام نمایید.

ایزو ۳۸۲۰۰ استاندارد جهانی و معتبر بین المللی می باشد که برای برای زنجیره محصولات چوب و محصولات مبتنی بر چوب استفاده می شود. ایده استفاده از ISO، (سازمان برتر جهانی استانداردها)، استاندارد محصولات چوبی در سال ۲۰۱۳ توسط نهادهای ملی تنظیم استاندارد برزیل (ABNT) و آلمان (DIN) رسمیت یافت. زمانی که پروژه در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، تا سال ۲۰۱۸ توجه چندانی به آن نشده بود، در حالی که پیش‌نویس بحث نهایی اعلام شد. تصویب نهایی در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام شد و این استاندارد در ژانویه ۲۰۱۹ منتشر شد. در ایزو ۳۸۲۰۰، انتقال اطلاعات را در طول زنجیره تأمین تنظیم می شود: از قطع درختان تا تحویل به مشتری نهایی. هدف از دریافت ایزو ۳۸۲۰۰، فراهم کردن چارچوبی برای اجرای زنجیره‌ای از سیستم نگهداری به منظور انتقال اطلاعات مربوط به چوب و محصولات چوبی، از تولید اولیه تا محصول نهایی می باشد. V:99

[wp-rss-aggregator sources=”84944″]